Öppet informationsmöte för fibersatsning i Persnäs och Källa socknar den 28:e mars kl 18:00, Persnäs Bygdegård

Fibersatsning Persnäs_Källa_2