Läs en konsekvensutredning av en utbyggnad av Byxelkroks hamn i bifogat kompendium

Ladda upp PDF-dokumentet genom att klicka här nedan:

Konsekvensutredning Byxelkroks hamn II (002)