Valdebatt 16 augusti löttorp

Representanter för partierna i Borgholms kommun finns på plats.