Projekt om handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun

För kännedom bifogar här ett pressmeddelande som går ut i dag och som handlar om det projekt (förstudie) som Intresseföreningen Ölands Norra tagit initiativ till och som nu rullar igång i kommunens regi.    Pressmeddelande maj 2016

Torbjörn Cederholm,  Intresseföreningen Ölands Norra

projektledare Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun

070-7106099