Öland i topp i nationell besökarundersökning!

Heja Öland!

Den senaste nationella besökarundersökningen visar:
Bäst bemötande och bäst atmosfär på Öland.

Vad värdesätter besökare mest vid valet av semesterdestination och hur mycket känner de till om de olika turistmålen i Sverige? För andra året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar att ett trevligt bemötande och en bra atmosfär är fortsatt viktiga aspekter för val av semesterstad/destination.

Målet med årets undersökning, Semestra i Sverige 2019, var att göra en uppföljande och jämförande studie med den som gjordes året innan. Under sommaren genomförde 27 svenska destinationer gemensamt undersökningen av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer eller platser man besökt samt planerar att besöka.

– För oss i destinationsnätverket är det en viktig fråga att få fram tillförlitliga och jämförbara gästundersökningar, både kvantitativt och kvalitativt. Genom att ta fram lokala resultat på likadant ställda frågor ges också en möjlighet för oss att ranka de olika destinationernas resultat gentemot varandra, säger Maria Westin ordförande SNDMO.

Resultaten från årets undersökning visar, att människorna i staden/destinationen har ett trevligt bemötande är det viktigaste vid valet av en semesterort, följt av en bra atmosfär. Starkt efterfrågat är även ett brett utbud av mat och dryck samt att staden är promenadvänlig.

Över 75 % av de som svarade uppgav att de semestrar i Sverige minst en gång om året, och helst under sommaren. Det färdsätt som dominerar är resa med bil och på andra plats kommer tåg. Den mest föredragna boendeformen under semestern är hotell följt av att bo hemma hos släkt och vänner.

Resultat för Öland: Bäst atmosfär och bäst bemötande

Öland får mycket fina siffror genom hela undersökningen. Inom fem olika områden ges Öland det högsta betyget av alla de 27 destinationerna. Svenskar på semester anser att det är på Öland man får det trevligaste bemötandet och upplever den bästa atmosfären. Bemötande och atmosfär anses även vara de två viktigaste aspekterna vid valet av en semesterdestination.

– Det är ett fantastiskt resultat som Öland visar upp! Det här är verkligen ett kvitto på att den öländska besöksnäringen vet hur man tar emot gäster och gör det där lilla extra för dem, säger Johan Göransson, Ölands turistchef.

Öland får även högsta betyg när det gäller utbudet av utflykter och om resan överträffade förväntningarna. På frågan om ”Vilken plats skulle du helst vilja åka tillbaka till?” är det Öland som ligger etta.

I majoriteten av frågorna ligger Ölands medelvärde över snittet. Stockholm och Göteborg placerar sig i topp när det gäller bästa utbud av aktiviteter, evenemang och utbud av boende. Efter storstäderna är det Öland som intar bronsplatsen i alla dessa tre kategorier. Öland anses även ha bäst utbud av sevärdheter efter Stockholm som ligger på första plats.

– Vi är otroligt glada och detta är något alla på Öland ska ta åt sig äran av. Små och stora verksamheter runt om på hela ön – tillsammans skapar de ett brett utbud och en lust att återvända till vår unika ö om och om igen, avslutar Johan Göransson.

Om undersökningen
Totalt över 4 500 riksrepresentativa svar i åldrarna 18-70 har samlats in genom en omfattande webbenkät om att semestra i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Research One på beställning av SNDMO.

Om SNDMO
Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av över 30 av Sveriges största destinationer.