Ny ordförande för Intresseföreningen Ölands Norra

Ny ordförande för Intresseföreningen Ölands Norra

Måndagen den 31 augusti var det dags för Intresseföreningen att hålla årsmötet.
HORNSJÖN. Något senare än vanligt på grund av coronapandemin. Det var också lite färre deltagare än vanligt. Mötet hölls hos Hornsjöns Pensionat och Restaurang som som också stod för förtäringen i form av deras goda räksmörgås. Styrelsens ledamöter ser ut som 2019 med undantag för att det nu blev ett ordförandebyte.
Mats Bengtsson som varit ordförande i 23 år lämnar över klubban till Niklas Evaldsson från Löttorp. Mats har varit en fantastisk ordförande och kan sin historia om Intresseföreningen. Det är med glädje vi kan konstatera att han kommer att finnas kvar i styrelsen som ledamot även de kommande två åren. Mats önskade Niklas lycka till med ordförandeskapet och hoppades det skulle hålla i sig lika länge. Intresseföreningen arbetar för näringslivets utveckling på norra Öland och i verksamhetsberättelsen finns information om satsningar på bl a displaypelare uppsatta hos ICA-butiker, Högbystoppet och Ölandsfärjan. Facebooksidan Ölands Norra delar varje dag inlägg från företagen som är med på Intresseföreningen Ölands Norras gratiskarta. Inläggen publiceras också på www.norraoland.se. Enligt statistiken nås i snitt cirka 600 personer av varje inlägg.
Kartan trycks på Sv, Eng och Ty i totalt 87 000 exemplar. I år var det trögt i början och vi trodde vi skulle få mycket över men i mitten av säsongen tog det fart och resultatet blev mycket bättre än väntat.
Bensinmacken i Byxelkrok, som drivs av IÖN, används flitigt under högsäsong med dagskassa på mellan 35 000 och 45 000 vilket visar att den är ett värdefullt tillskott till samhällsnyttan. Kostnaden för bränsle, tillsyn mm är dock hög och det blir ingen vinst. I övrigt informerades om att ekonomin var god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Elisabeth Appeltoft Petersson