Intresseföreningen Ölands Norra bjuder in till årsmöte den 10 april kl 18:00 på Hornsjöns Pensionat

Hornsjöns Pensionat kl 18:00 den 10 april.

På agendan:

  • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin informerar
  • Verksamhetsberättelse
  • Rösta på 2017 års kartframsida
  • Hornsjöns goda räkmacka och kaffe/dricka
  • Övriga frågor

Välkomna styrelsen