Inom kort kommer en ny digital karta att presenteras.

På kartan kommer ett hundratal av Intresseföreningens företagsmedlemmar på Norra Öland att finnas under sökbara flikar. Kartan omarbetas just nu och beräknas vara klar till turistsäsongens start.