Ett trevligt årsmöte 2022

Det var ett trevligt årsmöte som IÖN höll den 21 april 2022. Ett tjugotal personer dök upp och Hornsjöns Restaurang och Pensionat bjöd på både trevlig miljö och goda räkmacketallrikar. Vi kunde konstatera att ekonomin var god och i balans. Hemsida, facebook och instagram rullar på. Sedan vi lanserade den nya hemsidan har vi haft 72000 besökare. Vi har fått lite nya företagsmedlemmar som dessutom vill synas lite extra på vår karta och vår digitala plattform. Vi berättade lite kort om årets satsning för att ytterligare stärka våra medlemmars synbarhet. Vi hade i ÖlandsMagazinets, www.olandsmagazinet.se, vårnummer en annons om vår karta och i sommarnumret kommer vi ha ett uppslag om vårt fantastiska utbud här på norra Öland och dessutom en artikel om IÖN och norra Öland. Årets Gratiskarta Norra Öland kommer ut i mitten av maj.