Projekt om främjandet av fiberutbyggnad i Borgholms kommun

IÖN har lämnat ett projektförslag till Borgholms kommun som gäller Handlingsplan för främjande av fiberutbyggnad i

Borgholms kommun. Förslaget  behandlades och godkändes av kommunstyrelsen den 22 mars.

Här kan du ladda ner och läsa projektförslaget

Projektförslag Förstudie Bredbandsstöd 2016-02-24